สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำนักสงฆ์ควนข้าวแห้ง (ดู: 368)
สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
กลุ่มกล้วยกวน หมู่ที่ 7 (ดู: 1,029)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/12/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 5
Username : Password :
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 55,329 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 รายการ พร้อมตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
28 ก.ค. 59
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังประปา หมู่ที่ 2 บ้านท่าช้าง ตำบลท่าช้าง
28 ก.ค. 59
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ กำหนดวันตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยลุงเขียน (บ้านคลองเปล)
28 ก.ค. 59
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ ข้อมูลข่าวสารน่ารู้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เสนอเรื่อง "มาตราฐานส้วมสาธารณะ"
28 ก.ค. 59
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 3
28 ก.ค. 59
15
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เปียน โครงการเฝ้าระวังไข้หวัดนกเชิงบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559
28 ก.ค. 59
17
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองแดน เชิญชวนผู้มีสิทธิทุกท่าน เตรียมพร้อมก่อนไปออกเสียงประชามติ
28 ก.ค. 59
16
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านเขามีเกียรติ
28 ก.ค. 59
15
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายราษฎร์พัฒนา
28 ก.ค. 59
18
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พะวง กำหนดวันและเวลาจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุรัฐบาล ผู้พิการรัฐบาล ประจำเดือนสิงหาคม 2559
28 ก.ค. 59
16
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559
28 ก.ค. 59
26
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา เทศบาลเมืองสิงหนคร ขอเรียนเชิญร่วมเป็นทีมสำรวจเส้นทางสายท่องเที่ยวเมือง “สิงหนครเก่า” Singora Bike Tour 2016
28 ก.ค. 59
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองแดน ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงขอบเหมือง นานายพร้อม - เขตแดนสงวน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
28 ก.ค. 59
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.สายประชาร่วมใจ 2 (บ้านป้าเหิม) หมู่ที่ 7 ตำบลชุมพล
28 ก.ค. 59
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ เปิดเผนราคากลางจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รายการรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-3383 สข
28 ก.ค. 59
14

»ข้อมูลทั้งหมด 55,329 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
ม.6 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร. : 074-318192 แฟกซ์. : 074-318192 ต่อ 18 E-mail : info@sapanmaikaen.go.th
©Copyright 2006-2009. SAPANMAIKAEN.GO.TH. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.