สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำนักสงฆ์ควนข้าวแห้ง (ดู: 762)
สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
กลุ่มเครื่องแกงม.2 (ดู: 337)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/12/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 74
Username : Password :
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 70,567 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญประชาชนร่วมแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
20 พ.ย. 60
10
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 4
20 พ.ย. 60
9
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ขอเชิญชวนประชาชนชาวสงขลาร่วมแสดงความคิดเห็นคำถาม 4+6 ข้อ ของนายกรัฐมนตรี
20 พ.ย. 60
135
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ขอเชิญร่วมงานตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าสงขลา
20 พ.ย. 60
138
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 พ.ย. 60
132
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะสะบ้า เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งกันสาดอาคารศูนย์การเรียนรู้ตำบลเกาะสะบ้า ม.4
20 พ.ย. 60
130
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะสะบ้า เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลเกาะสะบ้า ม.4
20 พ.ย. 60
105
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.นาทวีนอก รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
20 พ.ย. 60
137
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ย. 60
26
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาหม่อม สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
20 พ.ย. 60
35
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 4 วัน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ย. 60
19
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกถังคอนเทนเนอร์ ทบ.90 ทะเบียน 81-3813 จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ย. 60
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะสะบ้า รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัด
20 พ.ย. 60
20
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ม่วงงาม ประกาศสภาเทศบาลเมืองม่วงงาม เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองม่วงงาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560
27 ต.ค. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 พ.ย. 60
16

»ข้อมูลทั้งหมด 70,567 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
ม.6 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร. : 074-318192 แฟกซ์. : 074-318192 ต่อ 18 E-mail : info@sapanmaikaen.go.th
©Copyright 2006-2009. SAPANMAIKAEN.GO.TH. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.