สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำนักสงฆ์ควนข้าวแห้ง (ดู: 639)
สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
กลุ่มเครื่องแกงม.2 (ดู: 243)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/12/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 115
Username : Password :
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 62,507 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบริเวณถนนสายภายใน หมู่ที่ 9 บ้านป่ายาง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา จำนวน 7 สาย
29 มี.ค. 60
62
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.คอหงส์ ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์
29 มี.ค. 60
25
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองแงะ เทศบาลสัญจร ชุมชนสัมพันธ์ "ชุมชนโรงฆ่าสัตว์"
29 มี.ค. 60
24
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พะตง ประกาศการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ
29 มี.ค. 60
27
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชิงโค ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์
29 มี.ค. 60
23
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เปียน ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3
29 มี.ค. 60
16
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวีนอก การดำเนินโครงการประเมินคุณภาพและความโปร่งใส
29 มี.ค. 60
15
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายบ้านลานไทร - บ้านไร่ หมู่ที่ 2
29 มี.ค. 60
18
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สอบราคาซื้อดินลูกรังแดงชนิดผง จำนวน 2,000 ลบ.ม.
29 มี.ค. 60
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พิจิตร ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิจิตร เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนพร้อมจัดทำป้าย ศพด.วัดพรหมประดิษฐ์
29 มี.ค. 60
12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในเขต ทต.ควนเนียง สายต้นตอ
29 มี.ค. 60
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.สงขลา ประกาศเทศบาลนครสงขลา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำภายในสวน 72 พรรษา
29 มี.ค. 60
12
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหมอ ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2560 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปี 2561
29 มี.ค. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ควนเนียง ประกาศการเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนภายในเขต ทต.ควนเนียนง สายต้นตอ
29 มี.ค. 60
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทน.หาดใหญ่ ประมูลราคาจ้างปรับปรุงผิวถนนแสงศรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
29 มี.ค. 60
11

»ข้อมูลทั้งหมด 62,507 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
ม.6 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร. : 074-318192 แฟกซ์. : 074-318192 ต่อ 18 E-mail : info@sapanmaikaen.go.th
©Copyright 2006-2009. SAPANMAIKAEN.GO.TH. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.