สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำนักสงฆ์ควนข้าวแห้ง (ดู: 341)
สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
กลุ่มกล้วยกวน หมู่ที่ 7 (ดู: 997)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/12/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 3
Username : Password :
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 49,738 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย เรื่อง ราคากลางอาหารเสริม(นม) โรงเรียน
24 พ.ค. 59
3
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ ประมูลจ้างโครงการจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาล 5 เทศบาลนครสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
24 พ.ค. 59
22
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปริก ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559
24 พ.ค. 59
31
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเนินนิมิต-บ่อแดง-คลองทราย (ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 6,10 และ13
24 พ.ค. 59
21
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเอก-สายโทเหนือ หมู่ที่ 11
24 พ.ค. 59
25
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเอก-แยกต้นซ่าน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7
24 พ.ค. 59
20
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายช่องเขาใต้ (ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 9
24 พ.ค. 59
22
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งเสม็ด-ควนรู หมู่ที่ 12
24 พ.ค. 59
20
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าชะมวง ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคอกแพะ-เหมืองจีน (ฝั่งคอกแพะ) หมู่ที่ 15
24 พ.ค. 59
14
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ กำหนดประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
24 พ.ค. 59
25
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด ประกาศอำเภอระโนด เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด
24 พ.ค. 59
45
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการรื้อถอนถนนแคปซีลและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่วงหน่อแก้ว-ควนแดง (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 1
24 พ.ค. 59
46
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองทราย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดราชมานิต หมู่ที่ 2
24 พ.ค. 59
40
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สนามชัย โครงการท้องถิ่นสงขลา ใส่ใจความสะอาด เพื่อเมืองสวยน้ำใส
24 พ.ค. 59
47
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลิ่งชัน ประกาศ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อบูรณาการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนา สามปี (พ.ศ.2559 – 2561)
5 ม.ค. 58
34

»ข้อมูลทั้งหมด 49,738 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
ม.6 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร. : 074-318192 แฟกซ์. : 074-318192 ต่อ 18 E-mail : info@sapanmaikaen.go.th
©Copyright 2006-2009. SAPANMAIKAEN.GO.TH. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.