สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำนักสงฆ์ควนข้าวแห้ง (ดู: 151)
สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
กลุ่มกล้วยกวน หมู่ที่ 7 (ดู: 796)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/12/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 3
Username : Password :
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 42,044 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองหรัง วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง โดยนายบำรุง พรหมเจริญ นายกองค์การบริการส่วนตำบลคลองหรังจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ณ สระน้ำข้างสนามกีฬาภูริวิจิตร ตำบลคลองหรัง โดยมีท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธี
26 พ.ย. 58
26
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.สงขลา รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร
26 พ.ย. 58
18
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายโรงรมยาง บ้านยางทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
26 พ.ย. 58
38
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังสายเตาปูน-บ้านครูชื่น-ข้างวัดแหลมหาด บ้านแหลมหาด หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
26 พ.ย. 58
31
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านนายสั้ว บ้านไร่ หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
26 พ.ย. 58
32
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านแหลมคูลา หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
26 พ.ย. 58
32
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ชุมพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งหัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม(นักบริหารการสังคม) ระดับ 6
26 พ.ย. 58
37
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระวะ ประชาสัมพันธ์ประกาศรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
26 พ.ย. 58
13
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(จะนะ) ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
26 พ.ย. 58
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา กำหนดการ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
26 พ.ย. 58
9
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านใหม่ ราคากลางในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่
26 พ.ย. 58
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะใหญ่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ๋
26 พ.ย. 58
18
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สะกอม(จะนะ) รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 2558
26 พ.ย. 58
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลิ่งชัน รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
26 พ.ย. 58
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านใหม่ ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
26 พ.ย. 58
13

»ข้อมูลทั้งหมด 42,044 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
ม.6 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร. : 074-318192 แฟกซ์. : 074-318192 ต่อ 18 E-mail : info@sapanmaikaen.go.th
©Copyright 2006-2009. SAPANMAIKAEN.GO.TH. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.