สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำนักสงฆ์ควนข้าวแห้ง (ดู: 856)
สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
ผลิตภัณฑ์น้ำตาลแว่นผลิตจากน้ำอ้อย ม.6 (ดู: 43)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/12/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 78
Username : Password :
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 75,753 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 3
20 มี.ค. 61
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาป้ายไวนิล โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดอบต.เกาะใหญ่คัพ ครั้งที่ 14/2561
20 มี.ค. 61
23
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เกาะใหญ่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลสำหรับการแสดงโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.เกาะใหญ่คัพ ครั้งที่ 14/2561
20 มี.ค. 61
28
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คูหา ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำและถนนที่ชำรุดเนื่องจากอุทกภัย ถนนสายคูหา - ทัพหลวง บริเวณบ้านวังเอาะ หมู่ที่ 3
20 มี.ค. 61
23
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ
20 มี.ค. 61
18
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูหา รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า....ภัยร้ายใกล้ตัว
20 มี.ค. 61
44
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (ยาสามัญประจำบ้านและเจลล้างมือ)
20 มี.ค. 61
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (เครื่องมือวัดความดันและเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด)
20 มี.ค. 61
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (จ้างทำป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 61
2
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าชะมวง ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง
20 มี.ค. 61
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง ตามโครงการก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลพะวง ระยะที่ 1 รายการ งานสุขภัณฑ์ งานเบ็ดเตล็ด งานสี งานบริเวณ งานระบบปรับอากาศ งานเสาธง งานป้าย งานรั้ว ป้อมยาม (รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพะวง
20 มี.ค. 61
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง (จัดซื้อยาเบื่อหู)
20 มี.ค. 61
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมพาหนะบรรทุกขยะทะเบียน 81-6432 สงขลา จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 มี.ค. 61
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.บ่อตรุ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเทศบาล 31 หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อตรุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 มี.ค. 61
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วัดสน ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2560
20 มี.ค. 61
58

»ข้อมูลทั้งหมด 75,753 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
ม.6 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร. : 074-318192 แฟกซ์. : 074-318192 ต่อ 18 E-mail : info@sapanmaikaen.go.th
©Copyright 2006-2009. SAPANMAIKAEN.GO.TH. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.