สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำนักสงฆ์ควนข้าวแห้ง (ดู: 73)
สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
กลุ่มกล้วยกวน หมู่ที่ 7 (ดู: 746)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/12/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 3
Username : Password :
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 40,396 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานร่วมประกวดเพลง สัญลักษณ์ มาสคอต การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45
13 ต.ค. 58
64
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร พิธีเปิดงานเทศกาลกินเจ ณ สนามอำเภอสิงหนคร
13 ต.ค. 58
108
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนดินลูกรังสายคอพรุตก หมู่ที่ 3,4,5 ตำบลชุมพล
13 ต.ค. 58
131
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองรี เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างโครงการประกอบอาหารกลางวัน
13 ต.ค. 58
130
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสนามกีฬาติณสูลานนท์
13 ต.ค. 58
118
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ นักเรียน รร.อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์
13 ต.ค. 58
68
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ สอบราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับ นักเรียน รร.เกาะแต้วพิทยาสรรค์
13 ต.ค. 58
40
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการจัดซื้อจัดจ้างจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกุโบร์ หมู่ที่ 3 ตำบลเขารูปช้าง
10 ก.ย. 58
20
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการจัดซื้อจัดจ้าง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 21 รายการ
11 ส.ค. 58
12
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะกอม(จะนะ) ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านโคกสัก หมู่ที่ 6
13 ต.ค. 58
13
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.น้ำน้อย ประกาศเทศบาลตำบลน้ำน้อย เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
13 ต.ค. 58
15
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.น้ำน้อย ประกาศเทศบาลตำบลน้ำน้อย เรื่อง การรับลงทะเบียนความพิการ
13 ต.ค. 58
14
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาซื้อป้ายประชามัมพันธ์ (LED) พร้อมติดตั้ง
4 ส.ค. 58
10
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.เขารูปช้าง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาและผลการจัดซื้อจัดจ้างจ้าง เหมาโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
11 ก.ย. 58
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สทิงพระ สอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณหาดมหาราชและจ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณหาดมหาราชและสระพังไทร
13 ต.ค. 58
8

»ข้อมูลทั้งหมด 40,396 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
ม.6 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร. : 074-318192 แฟกซ์. : 074-318192 ต่อ 18 E-mail : info@sapanmaikaen.go.th
©Copyright 2006-2009. SAPANMAIKAEN.GO.TH. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.