สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำนักสงฆ์ควนข้าวแห้ง (ดู: 706)
สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
กลุ่มเครื่องแกงม.2 (ดู: 290)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/12/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 190
Username : Password :
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 66,027 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ แผนการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในพื้นที่เขต 4
25 ก.ค. 60
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา เทศบาลนครสงขลา จัดกิจกรรมโครงการวันพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2560
25 ก.ค. 60
6
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ระโนด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบระโนด เรื่อง จำหน่ายพัสดุออกจากบัญชีระหว่างปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
25 ก.ค. 60
5
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะยอ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
25 ก.ค. 60
11
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศเชิญชวนจ้างออกแบบท่าเทียบแพขนานยนต์ จำนวน 4 ท่า
25 ก.ค. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองควนลัง ประกาศเทศบาลเมืองควนลัง เรื่อง ตรวจรับงานจ้างโครงการวางและจัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
25 ก.ค. 60
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ระโนด ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบระโนด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การยื่นซองสอบราคา
25 ก.ค. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหมอไทร อบต.ท่าหมอไทร เปิดศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบลท่าหมอไทร
25 ก.ค. 60
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านโหนด แจ้งราคากลางโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายกลางหมู่บ้าน หมู่2 บ้านห้วยบอน
25 ก.ค. 60
3
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูขุด ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
25 ก.ค. 60
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุจูด-พรุชิง หมู่ที่ 2-7 บ้านนาจวก-บ้านพรุชิง
25 ก.ค. 60
2
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุจูด-พรุชิง หมู่ที่ 2-7 บ้านนาจวก-บ้านพรุชิง
25 ก.ค. 60
3
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพรุชิง-คางเขียว หมู่ที่ 7 บ้านพรุชิง
25 ก.ค. 60
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาจวก หมู่ที่ 2 บ้านนาจวก
25 ก.ค. 60
1
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง เปิดเผยราคากลาง โครงการเสริมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านใหม่ หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งโดน
25 ก.ค. 60
1

»ข้อมูลทั้งหมด 66,027 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
ม.6 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร. : 074-318192 แฟกซ์. : 074-318192 ต่อ 18 E-mail : info@sapanmaikaen.go.th
©Copyright 2006-2009. SAPANMAIKAEN.GO.TH. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.