สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำนักสงฆ์ควนข้าวแห้ง (ดู: 447)
สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
กลุ่มเครื่องแกงม.2 (ดู: 64)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/12/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 28
Username : Password :
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 59,605 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตะเครียะ ประกาศอบต.ตะเครียะ เรื่อง ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัยโดยไม่ปิดทำการ
10 ธ.ค. 59
135
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 4
9 ธ.ค. 59
153
  ข่าวจาก facebook ทต.กำแพงเพชร * * * ประกาศเทศบาลตำบลกำแพงเพชร * * *
9 ธ.ค. 59
131
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ่อดาน ประกาศราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ
9 ธ.ค. 59
296
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ปากรอ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากรอ เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาเช่ารถปรับอากาศ ตามโครงการทัศนศึกษาดูงาน
9 ธ.ค. 59
298
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2(การประชุมกลุ่มย่อย1)โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจะนะ
9 ธ.ค. 59
276
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 10)
9 ธ.ค. 59
230
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 9)
9 ธ.ค. 59
218
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวีนอก ประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลนาทวีนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
9 ธ.ค. 59
154
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.นาทวีนอก ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)ของเทศบาลตำบลนาทวีนอก
9 ธ.ค. 59
137
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บ้านใหม่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
9 ธ.ค. 59
153
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.หาดใหญ่ ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์นครหาดใหญ่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
9 ธ.ค. 59
158
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
9 ธ.ค. 59
147
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คูหาใต้ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคูหาใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๙
9 ธ.ค. 59
157
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ควนเนียง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2
9 ธ.ค. 59
153

»ข้อมูลทั้งหมด 59,605 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
ม.6 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร. : 074-318192 แฟกซ์. : 074-318192 ต่อ 18 E-mail : info@sapanmaikaen.go.th
©Copyright 2006-2009. SAPANMAIKAEN.GO.TH. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.