สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำนักสงฆ์ควนข้าวแห้ง (ดู: 587)
สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
กลุ่มเครื่องแกงม.2 (ดู: 192)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/12/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 12
Username : Password :
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 61,410 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรีโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์
26 ก.พ. 60
157
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สำนักแต้ว ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอย 3 (ซอยนายอ่ำ) หมู่ที่่ 7
26 ก.พ. 60
237
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สำนักแต้ว ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายรี-มูซอ หมู่ที่ 6
26 ก.พ. 60
222
  ข่าวจาก facebook ทน.หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอแจ้งแผนการปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่ชุมชน เขต 2
24 ก.พ. 60
248
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ทุ่งขมิ้น เปิดเผยข้อมูลราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายหน้าร้านข้าวมันไก่-ทางเข้าอำเภอ หมู่ที่ 1
24 ก.พ. 60
291
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก ประกาศเทศบาลตำบลปริก เรื่องประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทจริตคอรร์รัปชั่น
24 ก.พ. 60
298
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก ประกาศเทศบาลตำบลปริก เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
24 ก.พ. 60
290
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก ประกาศเทศบาลตำบลปริก เรื่องการกำหนดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
24 ก.พ. 60
286
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลปริก
24 ก.พ. 60
269
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ปริก คำสั่งเทศบาลตำบลปริก เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการรับราวเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เทศบาลตำบลปริก
24 ก.พ. 60
238
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เงินนอกงบประมาณ) เพิ่มเติมครั้งที่ 1
24 ก.พ. 60
233
  ข่าวรับสมัครงาน อบจ.สงขลา ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 24)
24 ก.พ. 60
226
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่อง การใช้แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
24 ก.พ. 60
222
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทม.กำแพงเพชร ประกาศเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เรื่องการใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
24 ก.พ. 60
217
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ปาดังเบซาร์ กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
24 ก.พ. 60
231

»ข้อมูลทั้งหมด 61,410 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
ม.6 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร. : 074-318192 แฟกซ์. : 074-318192 ต่อ 18 E-mail : info@sapanmaikaen.go.th
©Copyright 2006-2009. SAPANMAIKAEN.GO.TH. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.