สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำนักสงฆ์ควนข้าวแห้ง (ดู: 55)
สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
กลุ่มกล้วยกวน หมู่ที่ 7 (ดู: 720)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/12/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 2
Username : Password :
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 39,105 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากแตระ ม.3
2 ก.ย. 58
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
2 ก.ย. 58
0
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัย สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘
2 ก.ย. 58
1
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.ทุ่งตำเสา ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘
2 ก.ย. 58
0
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยลูกช้าง ม.6
2 ก.ย. 58
8
  ข่าวรับสมัครงาน อบต.ท่าชะมวง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
2 ก.ย. 58
8
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทน.สงขลา ขอเชิญประชาชนตรวจสอบหรือร้องขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองสงขลา(ปรับปรุงครั้งที่ 2 )
2 ก.ย. 58
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ปากแตระ ประกาศเทศบาลตำบลปากแตระ เปิดเผยบัญชีขายรูปแบบรยการโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านลุงส้วง
2 ก.ย. 58
10
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งหวัง จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
2 ก.ย. 58
5
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 18 จำนวน 2 จุด
2 ก.ย. 58
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.คลองเปียะ การเปิดเผยราคากลางงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต ม.11
2 ก.ย. 58
8
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ
2 ก.ย. 58
7
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เปียน การขอรับจัดสรรเงินกองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้รถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
2 ก.ย. 58
6
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล โครงการ ก่อสร้างทางเท้า คสล.สายข้างบ้านนายนิโรจน์ ช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 หมู่ที่4 ตำบลชุมพล
2 ก.ย. 58
7
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ชุมพล โครงการ ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านวิภา-ถนนลาดยาง หมู่ที่ 3-2 ช่วงที่ 1 และ ช่วงที่2 หมู่ที่ 3 ตำบลชุมพล
2 ก.ย. 58
7

»ข้อมูลทั้งหมด 39,105 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
ม.6 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร. : 074-318192 แฟกซ์. : 074-318192 ต่อ 18 E-mail : info@sapanmaikaen.go.th
©Copyright 2006-2009. SAPANMAIKAEN.GO.TH. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.