สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำนักสงฆ์ควนข้าวแห้ง (ดู: 288)
สถานที่ท่องเที่ยว อบต.สะพานไม้แก่น
 
กลุ่มกล้วยกวน หมู่ที่ 7 (ดู: 932)
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/12/2552

ระบบเจ้าหน้าที่ 3
Username : Password :
หมวดข่าว: ข่าวทั้งหมด ค้นหาหมวดข่าว :
จำนวนข่าวสารในเครือข่ายทั้งหมด 45,466 รายการ
 
ประเภท
หน่วยงาน
หัวข้อข่าว
วันที่
ผู้เข้าชม
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร การประกวดหนุ่มสาววาเลนไทม์
10 ก.พ. 59
31
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะยอ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยอ เรื่อง เรียก / แจ้งกำหนดการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
10 ก.พ. 59
47
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.คอหงส์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว (กรณีฉุกเฉิน)
10 ก.พ. 59
81
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คูขุด ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
10 ก.พ. 59
125
  ข่าวรับสมัครงาน ทต.พะวง ประกาศเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
10 ก.พ. 59
127
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าช้าง ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง การแจ้งหยุดให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของเทศบาลตำบลท่าช้าง
10 ก.พ. 59
129
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าช้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าบาลายหลังโรงกระจก หมู่ที่ 7 (ชุมชนบ้านแหลมไพร)
10 ก.พ. 59
118
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.สะบ้าย้อย ประกาศเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย เรื่องประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2559
10 ก.พ. 59
99
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทม.สิงหนคร หยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว
10 ก.พ. 59
166
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง ให้บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) เป็นผู้จัดการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
10 ก.พ. 59
103
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่าม่วง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559
10 ก.พ. 59
102
  ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าข้าม ขอเชิญประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดสงขลาระดับโซนพื้นที่
10 ก.พ. 59
105
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบจ.สงขลา ประกาศ แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราขการ อบจ.ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
10 ก.พ. 59
129
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางเหรียง รายงานผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันฯ
10 ก.พ. 59
153
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.พะตง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
10 ก.พ. 59
134

»ข้อมูลทั้งหมด 45,466 รายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
ม.6 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร. : 074-318192 แฟกซ์. : 074-318192 ต่อ 18 E-mail : info@sapanmaikaen.go.th
©Copyright 2006-2009. SAPANMAIKAEN.GO.TH. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.