สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/12/2552
 1 
 
Username : Password :
ท้องถิ่น: อบต.คูขุด
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ เรื่องรับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานฯประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) สังกัด อบต.คูขุด
โดย: อบต.คูขุด
วันที่ 07/05/2552

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศการจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ดู:46)(วันที่:31/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2558-2560) (ดู:28)(วันที่:31/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: แจ้งราคากลางระบบปาปา (ดู:18)(วันที่:31/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิดบริเวณซอยไชยชนะ-ถนนสายโยชน์ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา (ดู:23)(วันที่:31/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ดู:20)(วันที่:31/07/2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
ม.6 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร. : 074-318192 แฟกซ์. : 074-318192 ต่อ 18 E-mail : info@sapanmaikaen.go.th
©Copyright 2006-2009. SAPANMAIKAEN.GO.TH. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.