สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/12/2552
 1 
 
Username : Password :
ท้องถิ่น: อบต.คูขุด
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ เรื่องรับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานฯประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) สังกัด อบต.คูขุด
โดย: อบต.คูขุด
วันที่ 07/05/2552

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (ดู:150)(วันที่:22/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: รายงานการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกระบาด (ดู:152)(วันที่:22/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู:184)(วันที่:22/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: เชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง การปรับระบบซีเป็นระบบแท่ง เส้นทางความก้าวหน้า การเตรียมพร้อม และสิทธิสวัสดิการของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ดู:180)(วันที่:22/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร ของอปท. (ดู:158)(วันที่:22/07/2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
ม.6 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร. : 074-318192 แฟกซ์. : 074-318192 ต่อ 18 E-mail : info@sapanmaikaen.go.th
©Copyright 2006-2009. SAPANMAIKAEN.GO.TH. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.