สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 15/12/2552
 5 
 
Username : Password :
ท้องถิ่น: อบต.คูขุด
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ เรื่องรับสมัครสอบเปลี่ยนสายงานฯประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด (นักบริหารงานทั่วไป) สังกัด อบต.คูขุด
โดย: อบต.คูขุด
วันที่ 07/05/2552

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง (ดู:127)(วันที่:18/04/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 (ดู:145)(วันที่:18/04/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: งานสืบสานตำนานควนธง ประจำปี 2557 (ดู:148)(วันที่:18/04/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2557 (ดู:149)(วันที่:18/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตเทศบาลตำบลโคกม่วง จำนวน 2 ศูนย์ (ดู:150)(วันที่:18/04/2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานไม้แก่น
ม.6 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทร. : 074-318192 แฟกซ์. : 074-318192 ต่อ 18 E-mail : info@sapanmaikaen.go.th
©Copyright 2006-2009. SAPANMAIKAEN.GO.TH. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation.